Adaptacja dawnego budynku szkolnego na żłobek miejski: postępy prac

Zaawansowane są działania mające na celu adaptację dawnej placówki edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych zlokalizowanej przy ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Niezwykle istotne prace prowadzone są w celu stworzenia nowego miejskiego żłobka.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach rocznej odsłony programu „Maluch+” – edycji 2021. Aktualnie trwają prace przy instalacji ogrodzenia oraz urządzeń przeznaczonych do zabaw dla najmłodszych. Równolegle, realizowane są prace wykończeniowe wewnątrz obiektu.

Planowany rezultat końcowy prac to przekształcenie byłego budynku szkolnego w miejsce, w którym znajdzie się 108 miejsc przeznaczonych dla najmłodszych. Przewiduje się, że inwestycja ta zostanie ukończona i oddana do użytku publicznego przed końcem bieżącego roku.