Nowy Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze

W dniu 10 grudnia dotychczasowy Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze, inspektor Bogumił Kotowski, został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, by tam prowadzić pracą policjantów. Na stanowisku zastąpi go inspektor Leszek Zagórski. Wcześniej, przez cztery lata, był Komendantem Miejskim Policji w Legnicy.

W czasie swojej służby związany był już przez pewien czas z Komendą w Jeleniej Górze.

Po ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej, wstąpił do Policji. Swoją służbę rozpoczął w 1997 roku, w istniejącej jeszcze wtedy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Jeleniej Górze, która później przekształciła się w Komendę Miejską, którą znamy dzisiaj.

Na początku swojej pracy związany był z działem logistyki, a następnie z Wydziałem Prewencji. Pełnił wtedy funkcję Zastępcy Naczelnika. Jednym z jego głównych zadań było nadzorowanie Sztabu Policji. Zajmował się także zabezpieczeniem imprez masowych, w tym tych sportowych, na przykład meczów piłki nożnej na różnych poziomach, a także (jeśli zachodziła taka potrzeba) ochraniał osoby tak zwane VIP. Opowiadał też za zarządzanie kryzysowe, kiedy występowały sytuacje tego wymagające.

W 2006 roku pożegnał się z Garnizonem Jeleniogórskim.

Ze stopniem młodszego inspektora przeszedł do Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, gdzie objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim. Tam zajmował się sprawami związanymi z policyjnym pionem prewencji. Po roku zmienił miejsce służby na Bolesławiec, gdzie znajduje się większa jednostka od tej w Lwówku Śląskim. Odpowiedzialny tam był za pion kryminalny.

W 2011 roku, po raz pierwszy został wybrany Komendantem. Objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu. Tamtejsza jednostka zawdzięcza mu bardzo wiele. Przeprowadził dużo zmian. Doprowadził także do powstania grupy, która zajmowała się zwalczaniem przestępczości transgranicznej. Między innymi związanej z kradzieżami wszelkiego rodzaju pojazdów, w tym także luksusowych samochodów, ale też maszyn rolniczych. Rozpracowywała również handel narkotykami. W latach, kiedy pełnił funkcję Komendanta, według danych policyjnych, udało się zabezpieczyć mienie o wartości ponad 10 milionów złotych.

W 2016 roku, otrzymał kolejne stanowisko kierownicze, tym razem w Legnicy. Był tam Komendantem Miejskim Policji przez 4 lata. Dzięki jego pracy znacznie poprawił się stopień bezpieczeństwa mieszkańców. Przeprowadzono także wiele akcji, mających na celu zmniejszenie zagrożeń i zwalczanie przestępczości w różnych formach. Z dniem 9 grudnia zakończył pracę w Legnicy.

10 grudnia, inspektor Leszek Zagórski wrócił do garnizonu jeleniogórskiego i objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Zastąpił tym samym inspektora Bogumiła Kotowskiego.

Mamy nadzieję, że praca nowego Komendanta, inspektora Leszka Zagórskiego, będzie tak samo efektywna, jak na jego poprzednich jednostkach. Niech zaowocuje dobrymi wynikami i samymi sukcesami.