W Cieplicach Zdrój powiało luksusem

W Pałacu Schaffgotschów, została właśnie zakończona kompletna rewitalizacja nieruchomości, która kosztowała bagatela 17,5 miliona złotych. Pozostałe 64 miliony, pochodzące aż od dwunastu różnych podmiotów, zostały przeznaczone na konieczne remonty oraz przebudowy w obrębie samego pałacu, a także nieruchomości przypałacowych, które będą trwały jeszcze do przyszłego roku.

Pałac Schaffgotschów został zbudowany w przeciągu zaledwie 25 lat, na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku.

Powstał według projektu znanego wówczas architekta Johanna Georga Rudolfa, zgodnie z ówcześnie panującym stylem barokowym z elementami neoklasycznymi.
Wykwintny, wielkopański niegdyś Pałac Schaffgotschów w Jeleniej Górze-Sobieszowie, położony pomiędzy Parkiem Zdrojowym a Placem Piastowskim w centralnej części uzdrowiska Cieplice Zdrój, który właśnie odzyskał swoją świetność, był podczas ostatnich prac renowacyjnych, miejscem ciekawych odkryć historycznych. W trakcie remontu bowiem, przywrócono odkryte w piwnicach, pod bardziej współczesnymi warstwami okazałe piaskowce, pamiętające jeszcze pierwszych mieszkańców pałacu.

Jak przekazała pani Monika Popowska, urzędniczka Ochrony Zabytków, kolejną niespodzianką było odkrycie nad monumentalnym kominkiem rokowych płaskorzeźb herbów rodowych posesjonatów. Niestety, nie udało odnaleźć owianych legendą, podziemnych tuneli, których wyjście ma znajdować się poza obszarem zabudowań pałacowych.

Obecnie Pałac Schaffgotschów został zaadaptowany pod instytucje pożytku publicznego.

Jedną z nich jest kompleksowy o profilu multimedialnym Ośrodek Edukacyjno – Przyrodniczy powiązany z nową Dyrekcją Karkonoskiego Parku Narodowego, który również będzie miał w Pałacu Schaffgotschów swoją siedzibę.

Dyrektorem PKN został pan Andrzej Raj. Po zakończeniu całego przedsięwzięcia, nadzorowanego przez Wiktora Koselaka, dyrektora firmy, która podjęła się zadania na obszarze zabudowań w pobliżu pałacu, zostaną zainstalowane multimedialne wystawy i inne instalacje, które będą dostępne dla lokalnej społeczności jak i turystów oraz kuracjuszy w uzdrowisku w Cieplicach – Zdrój.