Jeleniogórskie “Laboratoria Przyszłości”

Szkoły podstawowe w Jeleniej Górze otrzymały nowoczesny sprzęt w ramach rządowego programu pt. „Laboratoria Przyszłości”.

W ramach programu “Laboratoria Przyszłości” jeleniogórskie szkoły podstawowe otrzymały w roku 2021 wsparcie finansowe w łącznej wysokości 1 688 400 zł.  Ze środków zakupiono nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania. Chodzi o wsparcie nie tylko lekcji techniki i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  

Jak informuje Urząd Miasta w Jeleniej Górzem, ostatnie zakupy wyposażenia odbywały się do 31 sierpnia 2022 r., tak aby od nowego roku szkolnego uczniowie wszystkich szkół podstawowych mieli możliwość korzystania ze sprzętu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Nauczyciele mają nadzieję, że zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.