Nowoczesna przebudowa dróg w Dziwiszowie

We kwietniu tego roku zostało ukończone zadanie związane z modernizacją lokalnej infrastruktury drogowej, znane pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielone Wzgórze w Dziwiszowie”. Zakończono prace na odcinkach ul. Zielone Wzgórze oraz ul. Panoramicznej i te nowe, odświeżone trasy zostały oddane do użytku. O tym fakcie miejscowa społeczność została poinformowana przez Edwarda Dudka, wójta gminy Jeżów Sudecki, zarówno poprzez media lokalne, jak i za pomocą dwóch dużych tablic informacyjnych umieszczonych przy głównych wjazdach do miasta. Koszt całkowity tych prac wyniósł 2 052 347,22 zł, z czego dofinansowanie pokryło sumę 764 134,80 zł.

Mieszkańcy Dziwiszowa, zwłaszcza ci, którzy korzystają z tych dróg codziennie – jeżdżąc samochodem lub spacerując, nierzadko z małymi dziećmi – są wdzięczni za realizację tej inwestycji. Tym bardziej, że wcześniej publikowano wiele artykułów o złym stanie nawierzchni na łamach lokalnej prasy Jelonki. Wyrażona wdzięczność jest też ważnym krokiem naprzód w zapobieganiu negatywnym komentarzom, które mogłyby paść po zrealizowaniu takiego przedsięwzięcia.

Jednak mimo ogólnej radości z nowej infrastruktury drogowej, nie można pominąć kwestii jakości wykonanych prac. Przykładem może być sytuacja opisana na wyżej wymienionych ulicach. Warto podkreślić, że wszystkie tego typu projekty finansowe są realizowane z funduszy publicznych i powinny być wykonane z największą starannością. Wykonawca prac (którego nie będę tutaj wymieniał ze względu na jego skłonność do korzystania z drogi sądowej), zgodnie z warunkami kontraktu miał ukończyć ten projekt do 30 lipca 2023 r. Ku naszej niespodziance, co jest rzadkością w polskich warunkach, prace budowlane zostały zakończone znacznie wcześniej – na przełomie kwietnia i maja 2023 r.