Podsumowanie 15. Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego pt. "Wodór paliwem przyszłości"

Odbyło się już 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze zatytułowane „Wodór paliwem przyszłości”. Miejsce obrad to miasto Drezno. Martin Dulig, Saksoński Minister ds. Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Marek Obrębalski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, byli uczestnikami dyskusji na temat przyszłości ekologicznej energii w regionie Dolnego Śląska. Część rozmów poświęcono planom budowy nowej elektrowni wodorowej oraz wyborowi najkorzystniejszej lokalizacji dla rozwoju sektora gospodarki wodorowej.

Absencja Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Jeleniej Góry podczas tak ważnego wydarzenia byłaby nie do pomyślenia.

Kilka inspirujących prezentacji było głównym punktem tegorocznej edycji forum. Hubert Papaj, Prezes KARR S.A., udzielił nam informacji na ten temat: „Polsko-Saksońskie Forum jest znane z inspirujących wykładów i prelekcji. W tym roku mogliśmy skorzystać z wiedzy niemieckich liderów rozwijającego się sektora zielonego wodoru w Europie. Dyskutowaliśmy i zapoznaliśmy się z koncepcjami Dolnośląskiej Doliny Wodorowej na temat wzmacniania odporności europejskiej gospodarki. Wszystko to przekłada się na nowe wizje, inicjatywy i działania, o których będziemy sukcesywnie informować.”