Przebudowa ulicy Wolności w Jeleniej Górze: Aktualny stan prac i planowane zmiany

W Jeleniej Górze trwają intensywne prace związane z remontem ulicy Wolności. To ważne przedsięwzięcie, które ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców, wymaga jednak od nich jeszcze nieco cierpliwości. Warto przyjrzeć się, jak obecnie wygląda realizacja założeń projektowych na terenie wokół Małej Poczty.

Zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie są nieuniknione i już jutro (10.05) zaczną się wprowadzać pierwsze modyfikacje. Na odcinku prowadzącym od ulicy Morcinka do ulicy Żeromskiego kierowcy będą musieli poradzić sobie z utrudnieniami, takimi jak zwężenia. Niestety, te niedogodności będą obecne aż do momentu ukończenia tego fragmentu inwestycji, co zaplanowano na połowę sierpnia 2024 roku.

Aktualnie, cały proces remontu składa się z dwóch głównych odcinków – od alei Wojska Polskiego do okolic ulicy Morcinka oraz od ulicy Żeromskiego aż do żłobka przy ulicy Wolności. Na obydwu odcinkach ukończono już prace związane z układaniem wszystkich sieci. Teraz pozostaje już tylko renowacja nawierzchni. Aktualnie, na obydwu etapach ułożona jest już podbudowa i warstwa wiążąca. Do końca miesiąca planowane jest ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku od żłobka do okolic ulicy Żeromskiego – informuje Piotr Cichowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.