Problem zaniedbanego terenu na przecięciu ulic Piłsudskiego i Grabowskiego w Jeleniej Górze

Tajemniczym zagadnieniem, które do tej pory nie ma rozwiązania, jest kwestia zaniedbanego terenu położonego w miejscu, gdzie krzyżują się ulice Piłsudskiego i Grabowskiego w Jeleniej Górze. Wstępne plany zakładały budowę bloku mieszkalnego na tym terenie, jednak od kilku lat posesja ta pozostaje nieużytkowana, stając się siedliskiem dla dzikiej roślinności i samosiewów.

Krzaki, które rozrastają się na skrajach działki, zaczynają zajmować przestrzeń chodnika przy ulicy Piłsudskiego, utrudniając ruch pieszym. Dodatkowo, brak odpowiedniego zabezpieczenia terenu powoduje, że staje się on łatwym celem dla osób pozostawiających tam śmieci. Rozrzucone butelki wskazują również na to, że miejsce to jest często odwiedzane przez miłośników alkoholu.

Według Marcina Ryłko, rzecznika prasowego Urzędu Miasta Jelenia Góra, sprawa ta jest dość skomplikowana i wiąże się ze specyficznym statusem praw własności działki.

Przytłaczający problem terenu przy skrzyżowaniu ulic Grabowskiego i Piłsudskiego polega na tym, że jest on własnością prywatną – wyjaśnia Marcin Ryłko. W efekcie Straż Miejska musiała wezwać właściciela posesji do uporządkowania tego miejsca. Obecnie trwają procedury komornicze dotyczące tej nieruchomości.