Zagrożenie ulatniającym gazem w okolicach Szkoły Podstawowej nr 11 na Zabobrzu

Przypadkowe uszkodzenie rury w sieci doprowadzającej gaz zmusiło do interwencji Pogotowie Gazowe blisko terenu Szkoły Podstawowej nr 11, położonej na Zabobrzu. W wyniku tego niefortunnego zdarzenia, gaz ulatniał się w bezpośrednim sąsiedztwie placówki oświatowej, co spowodowało konieczność podjęcia natychmiastowych działań.

Na miejscu pracuje ekipa techników z Pogotowia Gazowego, którzy wykryli miejsca, gdzie doszło do uszkodzenia rury transportującej gaz. Specjaliści niezwłocznie przystąpili do naprawy usterki, aby jak najszybciej zminimalizować potencjalne ryzyko.

W międzyczasie podjęto decyzję o czasowej ewakuacji uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 11. Procedura ta objęła w sumie około 400 dzieci. Warto podkreślić, że dzięki regularnym ćwiczeniom alarmowym przeprowadzanym w placówce edukacyjnej, cały proces ewakuacji odbył się bardzo sprawnie i bez niepotrzebnego zamieszania.