Finalizacja poszerzenia tunelu w Trzcińsku na trasie Wrocław – Jelenia Góra przez firmę Porr

Firma Porr dokonała zakończenia procesu rozszerzania tunelu znajdującego się w Trzcińsku, który jest częścią trasy łączącej Wrocław z Jelenią Górą. Realizacja tego przedsięwzięcia zajęła około 15 miesięcy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK, przebudowana konstrukcja tunelu w Trzcińsku, położonego pomiędzy Janowicami Wielkimi a Wojanowem, umożliwi lepsze planowanie rozkładu jazdy. Co więcej, w wyniku tych zmian czas podróży ulegnie skróceniu o około 4 minuty, począwszy od czerwcowej korekty rozkładu jazdy. Dzięki możliwości jednoczesnego przejazdu pociągów w dwóch kierunkach przez ten 300-metrowy tunel, przepustowość trasy wzrośnie. To z kolei pozwoli firmom transportowym na zwiększenie liczby kursów do stolicy Dolnego Śląska oraz w głąb Karkonoszy.

Prace nad poszerzeniem tunelu przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pociągów stanowiły duże wyzwanie. Pierwszy raz w Polsce zastosowano innowacyjną technologię „tunel w tunelu”. Obudowa maszyny drążącej tunel stworzyła swobodną przestrzeń umożliwiającą bezpieczny przejazd pociągów bez konieczności budowania dodatkowych osłon na torze. Całość prac w tunelu została zakończona po upływie 15 miesięcy, natomiast zmiany w komunikacji trwały łącznie 12 tygodni.

Zakres prac obejmował rozszerzenie i modernizację wnętrza tunelu. Wykonawca dokonał fragmentarycznego rozebrania kamiennego obudowania przy użyciu maszyny TEM (Tunnel Enlargement Machine) o nazwie „Katarzyna”, po czym wybudował nową konstrukcję żelbetową. Po konsultacji z konserwatorem zabytków, wykonano również prace renowacyjne nad portalem tunelu. Od strony Wojanowa, front tunelu został dodatkowo zabezpieczony. Ponadto, przeprowadzono prace związane z odwodnieniem. Wewnątrz XIX-wiecznej konstrukcji zamontowano nowe tory i sieć trakcyjna.