Agata Konieczka nowym zastępcą prezydenta Jeleniej Góry

W urzędzie miasta Jelenia Góra nastąpiły istotne zmiany, zgodne z wcześniej zapowiadanymi planami. Stanowisko zastępcy prezydenta, które do niedawna sprawował Janusz Łyczko, zostało obsadzone przez Agatę Konieczkę. Do tej pory pełniła ona rolę dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta. Ważne jest, że pierwsze miejsce w hierarchii zastępców prezydenta nadal zajmuje Renata Kwiatek.

Działania nowo wybranej zastępcy prezydenta będą wpływać na decyzje podejmowane przez szereg departamentów miasta. Będą to Wydział Gospodarki Odpadami, Transportu i Zarządzania Ruchem, Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, a także Wydział Spraw Społecznych i Edukacji.

Agata Konieczka może pochwalić się dziesięcioletnim stażem pracy w magistracie Jeleniej Góry. Na samym początku swojej kariery była powiązana z Wydziałem Kontroli. To właśnie wtedy miała okazję poznać wiele jednostek, które teraz będą podlegały jej zarządowi.

Nowa zastępca prezydenta wyznaje, że jest dobrze zorientowana w problematyce jednostek, które teraz będą jej podlegać. Wskazuje, że głównym wyzwaniem dla samorządu terytorialnego jest niedobór odpowiedniej ilości środków finansowych. Konieczka podkreśla też, że ma doskonałe rozeznanie w zakresie działalności jednostki, którą do tej pory kierowała. Teraz zamierza dogłębnie przeanalizować nowe dziedziny, które przypadły jej do zarządzania. Tylko na tej podstawie będzie mogła wskazać, które aspekty wymagają zmian, a które działają sprawnie i powinny pozostać bez zmian.