W Jeleniej Górze powstanie rondo imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

24 marca podczas XXXII sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry podjęto uchwałę o nadaniu nazwy imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rondu, które znajduje się na Zabobrzu. Jest to zbieg ulic Ogińskiego oraz Różyckiego.

Od ponad roku projekt nadania rondu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czekał na swoją kolej. Aby mógł trafić na sesję Rady Miejskiej, trzeba był wpisać go do porządku obrad. Z tym się nie śpieszono. W końcu jednak udało się przegłosować uchwałę.

Inicjatorem uchwały był sztab WOŚP, działający obecnie przy Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

W uzasadnieniu do projektu, który został uchwalony, podkreślano, że nazwa ta ma przypominać mieszkańcom o działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od początku działalności fundacja ta przekazała do jeleniogórskich placówek sprzęt warty ponad 3 miliony złotych. Służy on do dzisiaj w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. WOŚP przyczynił się także do działań związanych między innymi z profilaktyką czy promocją zdrowia.

Za przyjęciem uchwały głosowało szesnastu radnych. Czterech wstrzymało się od głosu, natomiast jeden zagłosował przeciwko nadaniu takiej nazwy.

Przegłosowana uchwała czeka teraz  na uprawomocnienie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.