Wybrano nowego naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze

W poniedziałek, 15 marca stanowisko naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zajął Jerzy Sładczyk. Zastąpi on dotychczasowego naczelnika, którym był Marceli Krajniak.

Nowego Naczelnika wyłoniono na drodze konkursu. Zgłosił się do niego jeden kandydat. Był nim nowo wybrany Jerzy Sładczyk. Jest to postać rozpoznawalna wśród obywateli i służb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Był zawodowym strażakiem. Swoją pracę w Straży Pożarnej rozpoczął już w 1982 roku. Od tego czasu związany był z Państwową Strażą Pożarną w Jeleniej Górze. Do 2017 roku pełnił właśnie tam funkcję Komendanta Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Zajmował to stanowisko przed 15 lat. Od 4 lat przebywał na emeryturze. Teraz jednak zdecydował się wrócić i nadal zajmować się bezpieczeństwem mieszkańców. Jest to jedna z najważniejszych kwestii. Często chodzi o życie i zdrowie ludzi, w tym wypadku mieszkańców Jeleniej Góry.

Do obowiązków nowego naczelnika należy dbanie o szeroko pojęte bezpieczeństwo. Do tego zalicza się  między innymi współpraca ze wszystkimi służbami. Będzie odpowiedzialny także za działanie służb w sytuacjach kryzysowych, organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych, szkoleń i treningów.

Nie znamy oficjalnej przyczyny odwołania dotychczasowego naczelnika Marceliego Krajniaka. Nieoficjalnie jednak przypuszcza się, że powód to pojazdy z OSP Wiejska. Nie zabezpieczono ich odpowiednio w czasie mrozów, przez co nie mogły wyjechać do akcji.

Nowemu naczelnikowi życzymy sukcesów i podejmowania dobrych decyzji! Jego poprzednikowi składamy natomiast życzenia dalszych sukcesów zawodowych!