Co dalej z placem po targowisku Flora?

Znalazło się prawie 50-ciu chętnych

Targowisko Flora w Jeleniej Górze to miejsce, znane chyba każdemu mieszkańcowi. Starsi mogą wspominać je z rozrzewnieniem, ale i młodszym nie jest ono obce. Targ został zlikwidowany w 2020 roku decyzją władz miejskich. W listopadzie 2022 roku urząd ogłosił przetarg na oferty w ramach konkursu architektonicznego. Oferta miała prezentować propozycję zagospodarowania placu. Zgłosiło się 49 osób.

Przyjęcie ofert, termin zgłaszania prac i ogłoszenia zwycięzcy

Z 49 ofert, które napłynęły 16 z nich zostało odrzuconych przez komisję przetargową. 5 z nich nie posiadało w ogóle podpisu, w przypadku 8-miu nie zostały dopełnione wymogi formalne, natomiast 3 wpłynęły do komisji po terminie. Przyjęte zostały więc 33 wnioski. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 7 lutego 2023 roku o godz. 11:00. Najpóźniej komisja ogłosi wyniki dnia 28 lutego. Poznamy wówczas rezultat konkursu oraz oceny poszczególnych ofert.

Ciekawi Cię, czy w naszym regionie mają miejsce jeszcze jakieś przetargi lub inwestycje? Jeśli tak, to sprawdź koniecznie na portalu Wrocek.pl