Nowy sprzęt dla strażaków-ochotników z OSP Sobieszów dzięki współpracy miasta z Ministerstwem Sprawiedliwości

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieszowie stała się posiadaczem nowego, specjalistycznego sprzętu o łącznej wartości 30 000 zł. Zakup ten został zrealizowany w wyniku efektywnej współpracy pomiędzy lokalnymi władzami Miasta Jelenia Góra a Ministerstwem Sprawiedliwości.

Do wyposażenia jednostki strażackiej trafiło przenośne urządzenie pianowe, pompa zanurzeniowa, zestaw akumulatorów do latarek, specjalistyczne butle kompozytowe, węże tłoczne oraz hełmy strażackie. Wszystko to stanowi elementy niezbędne do skutecznego działania straży pożarnej, które teraz są na wyposażeniu druhów z OSP Sobieszów. Możliwość dokonania takiego zakupu była realna dzięki pomyślnemu porozumieniu między Miastem Jelenia Góra a Ministerstwem Sprawiedliwości.

Sprzęt o wartości 30 000 zł, sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej, trafił do jednostki OSP w Sobieszowie. Nowe wyposażenie nie tylko poszerzy zakres działań strażaków-ochotników, ale przede wszystkim zwiększy komfort wykonywania przez nich swojego trudnego i odpowiedzialnego zawodu.