Porozumienie między Młodzieżową Radą Miejską Jeleniej Góry a Młodzieżową Radą Miejską Wrocławia

Pomysł na nawiązanie współpracy pomiędzy dwiema młodzieżowymi radami miejskimi, z Jeleniej Góry oraz Wrocławia, został zmaterializowany poprzez podpisanie formalnego porozumienia. Celem tego kroku jest możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz podejmowania inicjatyw, które będą wspólne dla obu miast.

Porozumienie, które stanowi podstawę tej nowo nawiązanej współpracy, składa się z siedmiu kluczowych punktów. Młodzi radni zdecydowali, że jednym z centralnych celów ich działania będzie ubieganie się o stworzenie funkcji Miejskich Rzeczników Praw Ucznia zarówno we Wrocławiu, jak i Jeleniej Górze.

Dodatkowo, w ramach umowy, młodzież planuje pracować nad poprawą oferty komunikacyjnej dla rówieśników na trasie pomiędzy Jelenią Górą a Wrocławiem. Nie zapomnieli również o ważnym aspekcie zdrowia psychicznego młodych ludzi. Postanowili zabiegać o zwiększenie dofinansowania dla systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na terenie całego Dolnego Śląska.