Postępy w realizacji kluczowych inwestycji w gminie Podgórzyn

W gminie Podgórzyn, następuje dynamiczny rozwój infrastruktury społecznej i publicznej dzięki kilku istotnym inwestycjom. Jak prezentuje się obecny stan prac nad tymi projektami?

Projekt o nazwie „Centrum Społeczne” rozwija się w szybkim tempie pod kierunkiem firmy budowlanej Prefabrykat, z którą umowa została zawarta we wrześniu 2023 roku. W ramach tego projektu powstaje zaawansowany kompleks służący lokalnej społeczności.

Wójt gminy Podgórzyn, Mirosław Kalata, podkreśla, że obecnie skoncentrowana jest na budowie remizy, ośrodka zdrowia oraz centrum aktywności społecznej. Realizacja remizy stanowi pierwszą fazę projektu, która ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Pozostałe obiekty to drugi etap, na który obecnie starają się pozyskać dodatkowe fundusze. Plany przewidują oddanie całego kompleksu do użytku publicznego w 2025 roku.

Tymczasem na Dolnym Śląsku trwają prace nad budową ośmiu modułowych posterunków policji, z czego jeden powstaje właśnie w gminie Podgórzyn. Ta inwestycja jest finansowana ze środków rządowych przy udziale gminy. Według wójta, otwarcie nowego posterunku jest planowane na pierwszą połowę bieżącego roku.

Podgórzyn jest także miejscem realizacji istotnych projektów związanych z infrastrukturą drogową, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.