Nowatorskie podejście do edukacji regionalnej pod kierownictwem Julity Zapruckiej, dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Podczas rozmowy z Julitą Zaprucką, dyrektorem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o działaniach edukacyjnych na rzecz regionu. Dyrektor Zaprucka podkreśliła, że edukacja regionalna jest jedną z głównych ścieżek tematycznych, które Muzeum Karkonoskie postanowiło podjąć w ostatnich latach.

To dziedzina, która obejmuje wiele różnorodnych działań i inicjatyw realizowanych przez muzeum. Począwszy od działań wydawniczych, poprzez organizowanie wystaw, aż po szeroko pojętą popularyzację wiedzy o regionie. Istotnym elementem tej aktywności są prowadzone spotkania oraz debaty o charakterze historycznym.

Zaprucka przypomniała również o projekcie rozpoczętym przez jej poprzednika, zmarłego doktora Wiatera. Była to seria wystaw ukazujących historię regionu i miasta na tle różnych epok historycznych. Wystawy te były prezentowane cyklicznie pod tytułem „W cieniu gór Olbrzymich – Średniowiecze”, a zaplanowane na jesień wystawy mają skupić się na epoce nowożytnej.

Edukacyjne debaty historyczne, wykłady i prelekcje są kolejnym istotnym elementem działań edukacyjnych Muzeum Karkonoskiego. Wszystkie te inicjatywy są realizowane pod wspólnym szyldem Karkonoskiej Akademii Edukacji Regionalnej. Zaprucka podkreśliła, że jest to kontynuacja projektu rozpoczętego przez jej poprzednika, a ona sama z radością podjęła się dalszego jego prowadzenia.

Współpraca muzeum z Kołem Przewodników Sudeckich oraz miejscowym oddziałem PTTK Sudety Zachodnie zaowocowała powstaniem cyklu wykładów „Przewodnicy Sudeccy dla regionu”. To nie jedyna inicjatywa wynikająca z tej kooperacji – organizowane są również spacery krajoznawczo-historyczne, które cieszą się rosnącą popularnością wśród mieszkańców regionu.