Zielona oświata: Władze Piechowic szukają współpracownika do ekologicznego projektu edukacyjnego

Władze miasta Piechowice uruchomiły procedurę konkursową, której celem jest wyłonienie podmiotu gotowego do współtworzenia i wdrożenia innowacyjnego projektu. Jest to plan mający na celu ułatwienie dostępu do procesu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. Chodzi tu przede wszystkim o zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze ochrony środowiska.

Centralnym punktem tego ambitnego planu jest formowanie aktywnej grupy młodych ludzi, która będziesz zdobywać nowe kompetencje poprzez praktyczne działania realizowane na terenie gminy. Rozwiązanie to ma sprawić, że nauka stanie się bardziej angażująca i efektywna.

Chętni do podjęcia się tego zadania mogli zgłaszać swoje oferty aż do ostatniego dnia maja.