Potencjalne składowisko odpadów w Jeleniej Górze budzi obawy mieszkańców i decydentów

W wyniku niespodziewanie otrzymanego pisma, spotkanie na najwyższym szczeblu zostało zwołane w trybie pilnym, aby omówić kwestię umożliwienia jednej z firm składowania setek tysięcy ton odpadów. Ta sprawa budzi poważne obawy co do potencjalnych, trwałych szkód dla środowiska oraz wpływu na lokalną społeczność.

Do biur Urzędu Miasta Jelenia Góra trafiło bowiem oficjalne zawiadomienie dotyczące możliwości wydania zgody na środowiskowe uwarunkowania dla procesu zbierania i przechowywania odpadów w pięciu różnych instalacjach. Planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w samym sercu Jeleniej Góry, na gruncie znajdującym się zaledwie około 90 metrów od najbliższego budynku mieszkalnego, który jest zlokalizowany przy ulicy Zaułek 6.

Teren ten miałby pełnić rolę miejsca, gdzie następowałoby segregowanie i składowanie odpadów według różnych kategorii. Wśród nich wymienić można:

Główną instalację przeznaczoną do czyszczenia pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych (DPPL), która miała by zająć 150 mkw powierzchni hali. Szacowany roczny przyrost odpadów w tej instalacji to 2900 ton.

Drugą instalację miałaby stanowić stacja do gromadzenia i przetwarzania zużytych filtrów – olejowych, paliwowych oraz powietrznych. Przewiduje się, że rocznie trafiałoby tu aż 340500 ton tych odpadów.

Kolejną instalacją miało by być miejsce przeznaczone do zbierania i przetwarzania odpadów kosmetycznych. Szacowana roczna masa odpadów wynosi tutaj 8000 ton.

Panelom fotowoltaicznym także przydzielono swoje miejsce. Instalacja do ich składowania i demontażu miałaby przyjmować rocznie aż 55000 ton tych odpadów.

Ostatnia instalacja miała by służyć składowaniu i przetwarzaniu podkładów kolejowych, co dawałoby łącznie 11700 ton odpadów rocznie.