Postępy w budowie nowego lodowiska w Jeleniej Górze

Prace przy konstrukcji zadaszenia dla nowego lodowiska na terenie dawnego targowiska przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze dobiegły już końca. Membrana, która stanowi poszycie dachu, została już w pełni naciągnięta. Pracownicy odpowiedzialni za budowę tego obiektu sportowego przystąpili już także do stawiania pierwszej ze ścian zewnętrznych.

Obecnie trwają również prace instalacyjne oraz wykończeniowe w budynku socjalnym, który znajduje się bezpośrednio przy hali. Kolejnym krokiem będzie zamontowanie urządzeń chłodzących, które mają za zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury na taflach lodowiska. W tym celu już zamontowany został specjalny agregat chłodniczy, będący kluczowym elementem całego systemu. Zgodnie z harmonogramem prac, ukończenie obiektu przewidziane jest na koniec listopada.

Firma „Alles Cool” z Kępna, specjalizująca się w usługach chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji, jest wykonawcą inwestycji. Miasto Jelenia Góra otrzymało wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wynosi 4 miliony złotych. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę niemal 9 milionów złotych. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest na koniec listopada bieżącego roku.